Säteriets Ägare …………………… Ägande-år

car_logo_png1667

Ture Arvidsson  Trolle                                               – 1555
Anna Turesson Trolle                                      1555 –  1617
Britta Sparre
och Bengt Soop                                              1617 – 1624
Bengt Göransson Sparre                               1624 – 1638
Daniel Figrelius Leijonstierna                          1638 – 1664
Bengt Leijonstierna                                         1664 – 1680
Hans Andersson  Ramsvärd                          1680 – 1688
Catarina Elisabet von Schaar                         1688 – 1711
Regina Elisabet Borden                                  1711 – 1720
Hans Henrik von Knorring                               1720 – 1753
Regina Elisabet Borden                                  1753 – 1769
Agneta Gertrud von Knorring                         1769 – 1785
Carl-Gustaf Pereswetoff-Morath                     1785 – 1792
Eric Göran Adelswärd                                    1792 – ca 1804
Fredric August Adelswärd                             ca 1804 – 1814
Arvingar till ovanstående                                1814 – 1836
A F Wetterström                                             1836 – 1837
Johan Carl Adelswärd                                    1837 – 1852
Eric Seth Adelswärd                                      1852 – 1868
Anna Sofia Elisabet Adelswärd                     1868 – 1886
Johan Gabriel Beck-Friis                              1886 – 1929
Anna Sofia Elisabet Adelswärd                     1929 – 1944
Set Sigvard Johan Beck-Friis                       1944 – 1951
Anna-Greta Beck-Friis                                    1951 – 1955
Ulf Danielsson                                                   1955 – 1972
Johan Gabriel  Beck-Friis                            1972 – 2012